Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Týždeň s mamou [20.10.2014 - 24.10.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto


Mesiac október je pre kresťanov – katolíkov už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. Na našej škole sa modlíme každé ráno desiatok ruženca za kňazov a pokoj vo svete. V 43. týždni prebiehala na našej škole akcia: Týždeň s Mamou. Cieľom akcie bolo žiakom pripomenúť dôležitosť modlitby v našom živote a nezabudnúť na to, že je potrebné, aby sme sa prihovárali jeden za druhého, ako nás k tomu vyzýva sv. Pavol: Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
Panna Mária je naša Mama, ktorú môžeme s dôverou prosiť o jej mocný príhovor u Nebeského Otca. Robili sme tak celý týždeň, keď sme postupne po jednotlivých ročníkoch chodili do kaplnky, kde sme sa spoločne modlili ruženec za triedu a triednu pani učiteľku, ktorú sme si vylosovali. Okrem toho sme sa pomodlili za netriedneho vyučujúceho a nepedagogických zamestnancov školy. Veríme, že sme sa modlili vrúcne a vytrvalo a budeme vidieť ovocie vo vzťahoch medzi nami.