Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Beseda: bezpečnosť na železnici [22.10.2014 - 23.10.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


22.októbra a 23.októbra nás navštívil príslušníko policajného zboru, riaditeľ okresnej polície Žiliny - západ. Oboznámil žiakov viacerých ročníkov o aktivitách a prevencii z rôznych oblastí policajnej práce.
Najprv pán policajt diskutoval s ôsmakmi o drogovej prevencii, s druhákmi o bezpečnosti na železnici a nakoniec so štvrtákmi o predchádzaní krádežiam a správnom správaní sa na cestách. Širokosiahla tematika žiakov zaujala aj vďaka rôznym videám. Prostredníctvom otázok a zo života vyplývajúcich skúseností žiaci diskutovali a získali rôzne informácie. 
Aj touto cestou by sme chceli poďakovať za prácu polície. Uvedomili sme si však, že veľkú zodpovednosť za našu bezpečnosť nemajú len policajti, ale práve my samy musíme pomáhať a chrániť našich blízkych.