Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Didaktické hry a cvičenia v prírode [08.09.2014 - 14..2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 8. 9. 2014 sme sa žiaci našej školy zúčastnili Cvičení v prírode, ktorých cieľom bolo orientácia v mieste školy a jej okolí, značenie turistických chodníkov a zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode.
 Prostredníctvom prirodzených cvičení v prírode sme si zlepšovali úroveň pohybových schopností a špeciálnych zručností.
Žiaci druhého stupňa v rámci dnešného dňa vyčistili aj okolie našej školy od odpadkov.
Cieľ trasy: 1. ročník – park Bôrik
               2. ročník – Lesopark
               3. ročník – ihrisko Bánova
               4. ročník – Lesopark
               5. - 6. ročník – Hájik - Hradisko
               7. – 8. ročník - Dubeň
Spolu so žiakmi sme strávili veľmi príjemný a krásny deň plný zábavy a hier.