Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Návšteva Záchrannej stanice pre zvieratá v Zázrivej [23.06.2014]

foto
spoločné foto pred vstupom do záchrannej stanice
foto
náš pán sprievodca
foto
foto
tabuľa o význame sov v prírode
foto
orol krikľavý (Aquila pomarina) so zraneným krídlom
foto
foto
3 orly skalné (Aquila chrysaetos) zranené na elektrickom stĺpe
foto
v ekozáhrade
foto
foto
foto
plamienka driemavá (Tyto alba)
foto
foto
foto
pri pozeraní filmu o práci v stanici
foto
vychádzka na náučný chodník
foto
foto
pokosené lúky
foto
lúky nad Zázrivou
foto
foto
foto
na hranici Malej Fatry a Oravy
foto
foto
Malý Rozsutec
foto
foto
foto
rozlúčka so Zázrivou pri kaplnke


V pondelok 23.06. sa žiaci triedy 6.A spolu so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. Jankou Mrázovou a vyučujúcim Dr. Stanislavom Uhrinom, vybrali na exkurziu do Záchrannej stanice v Zázrivej. Táto stanica slúži ako nemocnica pre zvieratá, ktoré ľudia nájdu v prírode zranené alebo opustené. Pracujú v nej dobrovoľníci, ktorí sa snažia ošetriť zvieratá a navrátiť ich späť do prírody. V priestoroch stanice nás sprevádzal jeden z viacerých spolupracovníkov na tomto ušľachtilom diele. Mohli sme vidieť viaceré druhy vtákov, hlavne orly, myšiaky, sovy, ale i krkavce, straky, sojky a kavky. V súčasnosti sa v stanici starajú i o zranené mladé sŕnča. Na záver prehliadky nám pán sprievodca pustil film o ich práci na záchrane malých medvieďat. Stanica sa podieľa na projekte návratu orla skalného do Českej republiky. Po ukončení exkurzie sme si ešte prešli miestny náučný chodník venovaný rastlinám a zvieratám okolia Zázrivej. Exkurzia bola veľmi prínosná a prajeme pracovníkom stanice veľa odvahy a entuziazmu pri návrate zranených zvierat späť do prírody.