Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Ucelove cvicenia [02.06.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


V pondelok 2. júna boli pre žiakov II. stupňa pripravené zaujímavé účelové cvičenia. Žiaci sa rozdelili do 3 skupín podľa tried (5.A, 6.A, 7.A) a postupne navštevovali jednotlivé stanovištia. V telocvični bolo stanovište kde žiaci hrali vybíjanú, v malej telocvični odborníci z Červeného kríža učili žiakov zásady 1. pomoci. Na poslednom stanovišti pri CVČ Strom plnili žiaci súťažné úlohy na ihrisku a tiež sa učili základy streľby zo vzduchovky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto podujatia zúčastnili a dali žiakom možnosť takto príjemne stráviť dopoludnie i naučiť sa nové veci.