Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Duchovná obnova - lesopark [19.06.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Vo štvrtok 19.06. na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bola pre žiakov II.stupňa pripravená duchovná obnova. Všetci spoločne sme sa vybrali do lesoparku, kde bol pre žiakov pripravený program. Žiaci sa rozdelili podľa tried a v každej skupine bol okrem triednej učiteľky aj kňaz, vychovávateľ z CVČ Strom a netriedny učiteľ ako dozor. Svojim slovom nás povzbudili pán farár Ján Hudec, pán kaplán Rastislav Najdek a salezián kňaz Peter Žatkuliak. V skupinách plnili žiaci rôzne úlohy, skladali rozstrihané písmená, aby zistili aké slovo najviac vystihuje dnešný sviatok. K slovu "obeta" pridali vlastnú skúsenosť zo života a zahrali scénku z touto témou. Po týchto chvíľach nastal čas pre spoločné hry. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto duchovnej obnovy a pomohli nám viac sa priblížiť k nehasnúcej Láske nášho Pána.