Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Hody [11.05.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto


V dňoch 10.-11.5.2014 sa uskutočnili v našej farnosti hody z príležitosti nedele Dobrého pastiera.
Aj škola je súčasťou farskej rodiny, a preto sa aktívne podujala na nedeľnom programe, ktorý prebiehal v hale centra voľného času Strom. Každý, kto mohol, prispel svojou troškou buď do programu, alebo podporil účinkujúcich z hľadiska.

Za prvákov reprezentovala školu krásnym spevom Margarétka Kováčová s piesňou Pátá.
Stonožkinu veselú pieseň si prišli zatancovať druháci - Livka Drusková, Matúš Buček, Ninka Marunová, Šimon Tichý, Veronika Harvánková, Anetka Ursíková, Terka Kaprálová a Adrika Černáková.
Ľudovú nôtu priniesli so sebou štvrtáci – Agátka Kováčová, Andrej Leitner, Erika Michalcová, Margarétka Kováčová a Kubko Hodoň a hrou na akordeóne Majka Chladná z piatej striedy.
Z najvyššieho ročníka predniesla Simona Súšľovcová svoj hviezdoslavovský výkon.
Po programe sme boli odmenení pohostením a pokračovali sme v pravej farskej zábave.
V spolupráci s materskou školou a CVČ-Strom sme takto oslávili nedeľu Dobrého pastiera a veríme, že náš nebeský Pastier nás bude stále požehnávať a viesť, aby sme sa mohli zdokonaľovať nie len v našich výkonoch, ale aj v láske k Nemu.