Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Škola v prírode 3.-4. roč. [6.-9.4.2010]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


V školskom roku 2010/2011 v termíne od 6. do 9. apríla 2011 (streda – sobota) boli žiaci 3. A, 3. B a 4. A v Škole v prírode v obci Oščadnica v lokalite Zagrapu v penzióne RaMi.
 
V doobedňajších hodinách prebiehal vyučovací proces včlenení do kysuckej prírody. Vyučovanie začínalo obvykle 9.00. Žiaci sa, pokiaľ to aprílové počasie dovolilo, učili v prírode. Zvlášť sme využili príležitosť pozorovať rôzne prírodniny a rastliny „naživo“. Pri práci sme používali moderné technológie, napríklad mikroskop. Tiež sme si zaujímavou, praktickou formou, upevňovali naše vedomosti o jednoduchých strojoch – kladke, páke, naklonenej rovine. Chlapci si z prinesených kolies vlastnoručne vyrobili kladku a kladkostroj. Okrem prírodovedy sme mali aj slovenský jazyk, čítanie, matematiku, náboženstvo. Z učiva vlastivedy sme si prakticky vyskúšali orientáciu v teréne, prácu s mapou a určovanie severu podľa kompasu, tieňa, slnka, a iných znakov v prírode.
 
Poobedňajší program prebiehal taktiež v prírode. Spolupracovali na ňom zamestnanci CVČ Strom a pedagógovia. Program nadväzoval na vyučovanie. V stredu mali žiaci rozdelení do 7 skupín pripravenú stanoviskovú hru, vo štvrtok bol dievčensko – chlapčenský deň, a svätá omša v kostole. V piatok výlet do okolia, krížová cesta s výrobou vlastného kríža a svätá omša v kostole. V sobotu žiaci pripravili program pre ostatných a učiteľov.
 
Ako to videli žiaci 3. A
 
Správa zo školy  v prírode
6.4. – 9.4. sme boli v škole v prírode.
Každý deň sme mali program.
V stredu sme išli do lesa plniť úlohy napísané na papieroch.
Vo štvrtok sme sa rozdelili na chlapcov a dievčatá, chlapci vyrábali kladku, dievčatá robili puding a mali módnu prehliadku, večer bola opekačka.
V piatok sme pozerali film Terabithia.
V sobotu sme z toho filmu napísali kvíz, zahrali učiteľom divadlo, vybrali si ceny za súťaže, zbalili sa a išli domov.
Ubytovaní sme boli v penzióne Rami. Bolo tam s nami päť učiteliek a vychovávateliek dokopy, jeden pán učiteľ, čo dochádzal, dvaja animátori a štyridsaťdeväť žiakov.
 
informovala Veronika Pčolová
Správa zo školy v prírode
V škole v prírode sme boli od 6. 4. až do 9.4.
Boli sme spolu 3., 4., animátori a učitelia. Animátori a učitelia, ktorí tam s nami boli sa volajú: animátor Mišo, animátor Štefan, pán učiteľ Karol, pani učiteľka Miška, pani učiteľka Danka, pani vychovávateľka Tinka, pani vychovávateľka Monika a pani vychovávateľka Lujza. Keď sme prišli do penziónu Rami začali sme sa rozdeľovať do skupín a ja som bola s pani vychovávateľkou Lujzou. V stredu sme s našou skupinkou išli do lesa a tam nás čakali všelijaké úlohy a vo štvrtok sme večer išli opekať. V piatok k nám prišiel jeden ujo a ten nám ukázal prednášku o zvieratách a ukázal nám hada.
informovala Anna Frederika Králiková
Správa zo školy v prírode
Do školy v prírode sme išli 6. apríla 2011. do Oščadnice. Boli sme tam v stredu, štvrtok, piatok a sobotu. Boli sme rozdelení do 7 skupiniek v ktorých sme museli splniť všelijaké úlohy. Tento penzión v na ktorom sme boli sa volá Penzión Rami. Tento penzión patrí známemu futbalistovi Rastislavovi Michalíkovi. Pred penziónom bol taký stredne veľký bazén. V stredu sme boli v lese, už bola veľká tma. Vo štvrtok chalani robili kladku a baby zas mali módnu prehliadku. Potom večer vo štvrtok sme boli na svätej omši a po svätej omši sme mali opekačku. Piatok večer sme pozerali film, ktorý sa volal Most do krajiny Terabithia. V priebehu piatka sme mali ešte prednášku, čo žije na Kysuciach a ujo, čo nám to prednášal nám doniesol ukázať živého hada. A nakoniec v sobotu sme my, žiaci, pripravovali program pre všetkých. Niektorí vymysleli pokladovku, iní zas stanoviská. Takto sme prežili náš pobyt v Oščadnici.
informoval Lukáš Mihálik
 
Správa zo školy v prírode
Dňa 6.4. (streda) sme prišli do Oščadnice do penziónu, ktorí sa volá RaMi. S nami išli 3.B a 4.A, animátori Štefan a Mišo, pani učiteľky a vychovávateľky. Pán učiteľ s nami nešiel, ale dochádzal. Pre mňa bolo zaujímavé, že sme sa učili v stane. Mali sme aj opekačku. Keď sme doopekali, tak sme hrali futbal. Hrali sme ho aj potme, ale vyriešili sme to tak, že sme v každej izbe zasvietili a dali sme hore žaluzie. Nad 4. A sme vyhrali iba 1 krát. Bolo to 1:0 alebo 2:0. Vo štvrtok chalani boli rozdelení do skupín a každá skupina musela splniť všetky úlohy, ktoré boli dané. V piatok som robil s Ondrejom Šutaríkom a pánom učiteľom kladkostroj. V sobotu sme sa balili a odišli sme z penziónu RaMi. Pri škole sme boli o 16.00.
informoval Michal Mikulovský
V sobotu poobede sme sa vrátili obohatení o množstvo zážitkov a poznatkov do Žiliny.