Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Deň s misionárom [06.05.2014]

foto
žiaci 2. stupňa
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
učili sme sa Zdravas Mária po rusky
foto
foto
foto
foto
foto
Evka nám porozprávala o svojich zážitkoch z misií
foto
pohľadnica za odmenu pre pozorných žiakov
foto
foto
výrobky zo sobej srsti
foto
foto
pohár z brezovej kôry


V utorok 6. mája k nám na vzácnu návštevu zavítala saleziánska misijná dobrovoľníčka Evka Murínová. Počas svojho 2-ročného misijného pobytu pracovala v ďalekom Jakutsku na Ruskom ďalekom východe. Venovala sa práci s deťmi a mládežou žijúcich v nehostinných i chudobných podmienkach. Zakúsila silné mrazy pod -50C i veľké horúčavy okolo 40C. Žiakov našej školy, 1. i 2. stupňa, oboznámila o svojej misijnej skúsenosti a povzbudila nás, aby sme sa nebáli konať dobro, lebo každý dobrý skutok bude odmenený tu i vo večnosti. Modlíme sa za všetkých misionárov a vyprosujeme im veľa trpezlivosti, odvahy a dôvery v Boha.
Dr. Stanislav Uhrin