Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Deň Zeme [16.04.2014]

foto
pripravení pred školou
foto
foto
foto
foto
ideme na to
foto
foto
foto
foto
zber odpadkov okolo chodníkov
foto
zber na trávnatých miestach
foto
foto
nazbierané odpadky skončili vo vreciach
foto
foto
foto
foto
našli sme i takéto veci
foto
foto
medzi odpadmi boli i veľké veci


Dňa 16.04. sme oslávli Deň Zeme. I keď tento sviatok pripadá až na 22. apríla, využili sme jeho blízkosť a spojili sme to s predveľkonočným upratovaním okolia školy, farského kostola, penziónu i priľahlých ulíc. Žiaci 1. a 2. ročníka čistili od odpadkova blízky areál školy, žiaci 3. a 4. ročníka okolie penziónu a žiaci II.stupňa blízke i vzdialené okolie nášho farského kostola. Vyzbierali sme niekoľko vriec odpadu a prispeli tak troškou ku skrášleniu nášho životného prostredia. Všetkým zúčastneným žiakom i pedagógom patrí vďaka.