Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Návšteva v SHMÚ v rámci Medzinárodného dňa vody [21.03.2014]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
pán Pavol Beránek z SHMU
foto
prednáška o predpovedaní počasia
foto
žiaci VI.A
foto
predpovedná mapa SHMU
foto
prístroje na meranie hĺbky vodného vrtu
foto
foto
žiaci V.A
foto
foto
foto
foto
prístroje na meranie rýchlosti prúdu vodných tokov
foto
foto
simulácia atmosféry
foto
foto
foto
foto
prístroj na meranie prietoku vody v riekach
foto
foto
foto
meteorologická stanica
foto
foto
foto
žiaci V.A pri meteorologickej búdke
foto
foto
pani meteorologička
foto


V rámci Medzinárodného dňa vody navštívili žiaci 5., 6. a 7. ročníka pobočku Slovenského hydrometeoroligckého ústavu (SHMU) v Žiline na Bôriku. Žiaci mohli nahliadnuť do zákulisia predpovedí počasia, meranie vodných stavov v riekach a ich predpovedaní. Mohli si vyskúšať rôzne prístroje, ktoré používajú odborníci pri meraní hĺbky prameňov a zisťovanie ich výdatnosti. Odborníci ulázali žiakom simulácie atmosféry na počítačoch a tiež terénnu meteorologickú stanicu s meteorologickou búdkou kde sa meria teplota vzduchu i vlhkosť. Všetci boli veľmi spokojní a exkurzia splnila svoj účel v oboznámení žiakov s prácou meteorológov a jej významom pre našu spoločnosť.