Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Cez hviezdy k spolupráci a poznaniu [3.6.2011]

foto


3. 6. 2011 prišli na našu školu pracovníci Kysuckej hvezdárne. Od rána všetci žiaci pozorovali ďalekohľadom objekty na plagátoch. Po prednáške o slnečnej sústave, ktorá sa uskutočnila pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka všetci žiaci pozorovali teleskopom upraveným o filter škvrny na slnku. Prednášky boli zaujímavé a na poznanie lákavé. Pracovníci Kysuckej hvezdárne nás zároveň informovali, že budúci školský rok sa bude otvárať pri Žilinskej hvezdárni astronomicky krúžok. „Kto chce byť astronóm, musí sa venovať matematike, fyzike a angličtine.“ Odporučil riaditeľ Kysuckej hvezdárne zvedavým žiakom.