Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Duchovná obnova 6. ročník na Oratóriu [23.01.2014]

foto
foto
foto
foto


Dňa 23.januára sa žiaci šiesteho ročníka počas celodennej duchovnej obnovy vydali na dobrodružný boj s drakobijcom. Na svojej ceste sa stretli s Artúrom, ktorý im vždy porozprával o svojom probléme, s ktorým sa stretol vo svojom bežnom živote. Následne žiaci absolvovali  aktivitu na základe, ktorej spolu s pútnikom, pomenovali Artúrov problém, vlastným menom - hriech, s ktorým Artúr bojoval a bojujeme aj my v dennom živote. Zároveň žiaci spoznali aj cestu, ktorou sa jednotlivým hriechom vyhnúť. Na záver DO mali všetci zúčastnení príležitosť posilniť sa na tento "boj" sviatosťou zmierenia a spoločnou svätou omšou. Žiaci si odniesli mnoho cenných rád a skúseností do života a celý deň strávený na oratóriu u Saleziánov Dona Bosca sa im veľmi páčil. Ďakujeme našim bratom Saleziánom i zamestnancom CVČ STROM, že nám pripravili  poučný a zaujímavý program a boli  ochotní zodpovedať všetky a nie vždy jednoduché otázky.

Mgr. Jana Mrázová