Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Predvianočné posedenie zamestnancov školy [16.12.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Pred záverom roka v očakávaní Vianoc sa všetci zamestnanci školy stretli na spoločnom predvianočnom posedení. Okrem vedenia školy a učiteľov boli prítomné vychovávateľky z našej MŠ, pani kuchárky, pani upratovačky a mnohí ďalší, bez ktorých by naša škola nemohla dobre fungovať. Po úvodnej modlitbe sme si pochutili na vynikajúcej večeri, ktorú pre nás pripravili pani kuchárky. Následne nás veľmi srdečne privítal pán farár nás a postupne so svojimi pomocníkmi rozdal všetkým zúčastneným krásne farčeky, za ktoré sme všetci veľmi vďační. Posedenie sa nieslo v priateľskom duchu, v družných rozhovoroch a o podelení sa navzájom. Nech Pán požehnáva našu školu i všetkých jej zamestnancov, sympatizantov, žiakov i ich rodičov.