Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Plavecký výcvik [23.10.2013 - 29.10.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


23.-29. 10. 2013 absolvovali žiaci štvrtých ročníkov plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni , ktorý zabezpečovala plavecká škola NEREUS. Kurz bol zameraný na zvládnutie a zdokonalenie základných plaveckých zručností. Na začiatku boli deti zaradené do troch skupín podľa výsledkov zo vstupných testov  – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Ďalší výučbový program rešpektoval ich individuálne schopnosti a možnosti pohybu vo vodnom prostredí. Na záver dostali deti mokré vysvedčenie, ktoré vyhodnotilo úroveň ich aktuálnej plaveckej gramotnosti.