Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Expedícia poniklec [1.4.2011]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Po trase sme pozorovali prvé jarné kvety. Kvitli: pľúcnik lekársky, fialka srstnatá, pečeňovník trojlaločný, drieň obyčajný, poniklec slovenský, kopytník európsky, tráva ostrevka vápnomilná.
Počuli sme hlasy: kolibiarik čipčavý, pinka obyčajná, videli sme myšiaka hôrneho.
Pod Lietavským hradom sme pozorovali porast s borovicou lesnou, videli sme drevokazné huby na popadaných stromoch a vysvetľovali sme si ich význam v kolobehu živín v prírode. Zbadali sme stopy po živočíchoch v podobe ohryzov na šuškách.
Pozorovali sme poniklec slovenský a všímali si stanovište, na ktorom sa vyskytuje. Bol v štádiu kvitnutia, vyskytoval sa početne na slnečnom stanovišti, v trávnatom poraste s ostrevkou vápnomilnou a s borovicou lesnou, na vápenatom podloží. Poniklec slovenský je prioritný druh európskeho významu, spoločenská hodnota je 16,59 € za jedinca. Biotop na ktorom sa vyskytuje je európskeho významu:Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, spoločenská hodnota je 74,68 €/m2.
 
informovala Mgr. Zuzana Pčolová
Expedícia poniklec
1. 4. 2011 sa žiaci 3. ročníka prihlásený do projektu Na túru s Naturou 2000 ako tím: začiatočníci vydali, po náležitej príprave formou vypracovania projektov o Ponikleci Slovenskom a Lietavskom hrade, na výskumnú výpravu. Odborným garantom podujatia bola Mgr. Zuzana Pčolová. Autobusom zo zástavky Mliekarne sme sa presunuli do Lietavy – Majera (zástavka Pri moste). Po značenej turistickej trase sme absolvovali výstup pod Lietavský hrad. Počas cesty sme pozorovali kvitnúce rastliny a faunu. Odborný výklad viedla Mgr. Zuzana Pčolová. Pod Lietavským hradom sme zmapovali lokalitu výskytu vzácneho slovenského endemitu – Ponikleca Slovenského. Z časových dôvodov sme na hrad už nevystúpili a autobusom sa vrátili v určenom čase do školy. Akcia bola veľmi vydarená a splnila svoj hlavný cieľ – zmapovať výskyt Ponikleca Slovenského v lokalite pod Lietavským hradom.
informoval Mgr. Karol Vlčko