Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Návšteva v Štátnom archíve v Žiline [24.09.2013]

foto
vyrážame do archívu
foto
žiaci počas výkladu
foto
foto
pán riaditeľ rozpráva žiakom o histórii Žiliny
foto
žiaci si prezerajú archívne dokumenty
foto
pán riaditeľ archívu ukazuje žiakom Žilinskú knihu


V rámci predmetu Občianska náuka žiaci triedy VI.A spolu s pani triednou učiteľkou Mgr. Janou Mrázovou a pánom učiteľom Stanislavom Uhrinom navštívili dňa 24.09. Štátny archív v Bytči (poočka Žilina). V archíve náa privítal jeho pán riaditeľ Mgr. Peter Štanský, ktorý mal pre nás vyhradené miesto v knižnici archívu. Počas výkladu nám rozprával o vzniku a zameraní archívu i o histórii nášho mesta Žiliny. Predstavil nám najstaršiu písomnú publikáciu o Žiline, tzv. Žilinskú knihu z prelomu 13. a 14. storočia, ktorá je napísaná latinsky, slovensky a nemecky. Okrem toho sme mali možnosť pozieť si viaceré archívne materiály (pečaťe, bankovky, knihy, architektonické plány...), ktoré nám priblížili život na území mesta i v jeho okolí v minulosti. Na záver nám pán riaditeľ priblížil históriu a význam pomenovania jednotlivých nových častí Žiliny (Hliny, Solinky, Vlčince...). Dozvedeli sme sa veľa nových informácií, ktoré nám ukázali aký aktívny život pulzoval v našom meste v minulosti.