Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Interaktívna výstava Rekordy zvierat [11.10.2013]

foto
VI.A so svojimi pedagógmi
foto
skúšame si krídla
foto
foto
počúvame spev vtákov
foto
pokúšame sa hlavou dokotúľať pštrosie vajcia do hniezda
foto
foto
foto
kŕmime pelikána
foto
foto
foto
hľadáme červíky
foto
foto
foto
foto
rozmýšľame čo potrebujú operence v zime
foto
foto
hútame ako urobiť vtáčiu búdku
foto
foto
záverečné skontrolovanie plnených úloh
foto


Dňa 11.10. sa trieda VI.A, spolu so svojou pani triednou učiteľkou Mgr. Janou Mrázovou a pánom učiteľom Stanislavom Uhrinom, zúčastnila interaktívnej výstavy Rekordy zvierat v Dome Techniky v Žiline. Návšteva na výstave trvala od 8.30 do 10.00 a bola zameraná na priblíženie správania, života a morfologických znakov vtákov žijúceho na Slovensku i v zahraničí. Žiaci dostali pracovné listy s 10 úlohami, ktoré postupne plnili na rôznych stanovištiach. Na záver si všetci spoločne s kurátorkou výstavy skontrolovali správne splnenie úloh. Význam výstavy bol predovšetkým v lepšom spoznaní vtáctva okolo nás, čo môže žiakom napomôcť pri správnej starostlivosti o vtáctvo (napríklad v zime) a pri jeho ochrane.