Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Perníková chalúpka – hudobno-dramatické predstavenie [11.10.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


V piatok 11.10.2013 nás opäť navštívili M. Pažická a M. Glonek s interaktívnym hudobno-dramatickým predstavením Perníková chalúpka. Rozprávanie známeho príbehu bolo sprevádzané inštrumentálnymi skladbami a piesňami, ktoré vhodne vystihovali atmosféru deja. Prostredníctvom týchto jednoduchých hudobných skladieb sa deti oboznámili s bohatou škálou výrazových možností hudby – dokáže byť veselá, bezstarostná, tajomná až strašidelná. Do diania na pódiu sa aktívne zapájali aj deti spevom a rytmickým tlieskaním. Dve z nich sa predstavili v úlohe hlavných hrdinov – dobrodružstvá Janka a Marienky stvárnili pohybom.
Na záver nám hudobníci predstavili svoje hudobné nástroje: priečnu flautu, akordeón, husle a klavír. Upozornili deti najmä na rozdielne spôsoby tvorenia tónu a jeho charakteristické zafarbenie.