Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Plenárne stretnutie rodičov [11.09.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 11.09. sa uskutočnilo plenárne stretnutie rodičov žiakov školy s pedagógmi a vedením školy. Zasadnutie sa uskutočnilo v aule školy na 1. poschodí. V rámci programu bol rodičom žiakov predstavený poriadok školy a kompletný pedagogický zbor s novými kolegami. Vedenie školy pán farár Mgr. Ján Hudec, pani zástupkyňa Mgr. Anna Badžgoňová a pán zástupca Mgr. Karol Vlčko predstavili fungovanie školy a jej víziu na najbližšie obdobie. Za radu školy bola príromná pani Mária Chladná, ktorá priblížila rodičom jej fungovanie. Po ukončení plenárneho zasadania sa rodičia v sprievodie triednych učiteľov odobrali do tried na rodičovské združenie.