Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Privítanie prvákov [02.09.2013]

foto
Rodičia našich nových prvákov so svojimi ratolesťami
foto
Privítanie všetkých zúčastnených pánom farárom Jánom Hudecom
foto
foto
Prišli i celé rodinky podporiť svojich prváčikov
foto
Žiaci 1.A so svojou pani učiteľkou Zuzkou Fulekovou
foto
Žiaci 1.A
foto
Žiaci 1.A a 1.B
foto
Žiakov 1.A víta pani učiteľka Zuzka Fuleková
foto
Pani učiteľka Antónia Huljaková víta žiakov 1.B
foto
1.B
foto
Vedenie školy s pani učiteľkou Antóniou Huljakovou vítajúcou prváčikov


Dňa 02.09.2013, niekoľko chvíľ po slávnostnom zahájení nového školského roku, sa v aule CZŠ Dobrého pastiera na 1. poschodí uskutočnilo privítanie nových prvákov. Zúčastnili sa ho noví prváčikovia, ktorí prišli v sprievode svojich rodín. Na úvod všetkých pozdravil pán farár a riaditeľ školy Mgr. Ján Hudec. Noví prváci boli následne rozdelení do triedy 1.A s pani triednou učiteľkou Mgr. Zuzkou Fulekovou, a do triedy 1.B s pani triednou učiteľkou Mgr. Antóniou Huljakovou. Žiaci odišli v sprievode svojich nových triednych učiteliek do tried a rodičom, ktorí ostali v aule boli predstavené základné informácie o škole, školskom poriadku, o vízii školy a jej ďalšom rozvoji. Na záver sme sa rozlúčili s očakávaniami pre nový školský rok a želaním, aby bol úspešný nielen pre našich prváčikov, ale i pre všetkých žiakov, pedagógov, rodičov, vedenie a celú našu školu.