Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Slávnostný začiatok školského roku 2013/14 [02.09.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Nový školský rok 2013/14 sme začali slávnostnou sv. omšou v pondelok 02.09. o 9.00 v našom farskom kostole. Stretli sa všetci žiaci s rodičmi, učitelia a vedenie školy na čele s pánom fárarom Jánom Hudecom. Do priebehu sv. omše sa aktívne zapojili viacerí žiaci, napríklad čítaním spoločných modlitieb veriacich, spevom, či hrou na hudobných nástrojoch. Počas sv. omše sme odovzdali do Božích rúk a pod ochranu Panny Márie celý nový školský rok, všetkých žiakov, ich rodiny, učiteľov i celú našu školu. Na záver sv. omše bol predstavený celý pedagogický zbor, vrátane nových pedagógov, ktorými sú Silvia Jakubová, Stanislav Uhrin a Antónia Huljaková. Po sv. omši sa žiaci premiestnili do budovy školy, do svojich tried. Veríme, že s Božou pomocou a našimi spoločnými silami sa nám i tento školský rok podarí vytvárať príjemné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov.