Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Škola v prírode 1. ročník [09.05.2013 - 11.05.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Od 9. - 11. mája 2013 sa konala škola v prírode na chate Gumár v Kunerade pre našich najmenších – prváčikov. Spoločne s pani učiteľkami, pani vychovávateľkou, animátormi z centra prežili v tomto krásnom a zdravom prostredí tri dni super zážitkov, súťaží a zábavy pri ktorej sa ale aj niečo nové naučili.
Prvý deň všetkých čakalo ubytovanie, spoznávanie chaty a okolia. Deti sa rozdelili do jednotlivých izieb a vybalili si veci. Nasledovalo hodnotenie jednotlivých izieb, ktoré sa potom opakovalo každý deň. Deti sa naučili udržiavať si poriadok a postarať sa o svoje veci. Všetci sa tiež zoznámili s pravidlami, ktoré treba dodržiavať, aby sme navzájom spolu dobre vychádzali. Večer nasledovala opekačka na ktorej si všetci pochutnali, veď vlastnoručne opečené klobásky najlepšie chutia. Okrem toho sa pri ohníku spievalo, tancovalo a na lúke sa zahrali aj hry a futbal. V noci sa všetkým dobre spalo, lebo únava zo skvelého dňa nám priniesla pekné sny.
Druhý deň sme začali ako sa patrí, rozcvičkou na čerstvom vzduchu. Potom nasledovalo vyučovanie, ktoré bolo ale v nevšednom prostredí zaujímavejšie ako v triede. Niečo sme popísali, prečítali si a vypočítali zopár príkladov. Pri výrobe zápisníčka sme si oddýchli pred obedom a zároveň sme si do neho nakreslili naše zážitky z prvého dňa v škole v prírode. Po chutnom obede nás čakali súťaže, výlet a zábava vonku. Najprv k nám zavítala návšteva . Pán farár a pani zástupkyňa sa na nás prišli pozrieť a spoločne sme oslávili svätú omšu.  Počasie nám prialo a tak sme prežili ďalší krásny deň vonku v prírode. V súťažiach mal každý šancu vyhrať pekné odmeny a nazbierať si body k záverečnému hodnoteniu. Počas výletu sme v piatich skupinách pomocou stôp ukrytých po prírode hľadali cestu a na jednotlivých stanovištiach sme riešili zaujímavé úlohy. Večer sme si spoločne vyhodnotili ako darilo jednotlivým skupinkám na výlete a na záver dňa sme si pozreli pred spánkom peknú rozprávku.
Tretí deň bol posledný. Všetky deti sa už tešili domov na rodičov, ale zároveň nám bolo smutno za kamarátmi a spoločnou zábavou. Pobalili sme si veci, upratali po sebe chatu a spoločne sme si vyhodnotili celý pobyt. Podľa získaných bodov bolo každé dieťa vyhodnotené a tak si každý domov na pamiatku odniesol pekné darčeky.
Škola v prírode sa všetkým páčila, navzájom sme sa viac spoznali, upevnili sme si kamarátstva a naučili sa pomáhať jeden druhému. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, keď sa takto opäť stretneme.