Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Shakespeare´s Day [05.04.2013]

foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 5.apríla 2013 sme sa po prvý krát v rámci školy zapojili do recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare´s Day. Súťaž bola určená pre všetkých žiakov, ktorí majú radi angličtinu a radi recitujú v anglickom jazyku. Účasť žiakov bola dobrovoľná. Súťažili sme v dvoch kategóriách.

V kategórii 2., 3. a 4. ročník vyhrala:
 Dominika Joneková z 3.A
 
V kategórii 5. 6. a 7. ročník vyhrala:
 Paulínka Joneková z 5.A
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.
 
Víťazi školského kola sa dňa 10. apríla 2013 zúčastnili mestského kola súťaže. Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov z mestských základných škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci 2., 3., 4. ročníka, v druhej žiaci 5., 6. a 7. ročníka a tretiu kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka. Súťažiaci, učitelia, členovia poroty a ostatní priaznivci recitácie anglickej poézie a prózy mali možnosť vypočuť si niekoľko krásnych ukážok v anglickom jazyku. Tento rok sme síce nevyhrali, ale účasťou v mestskom kole sme získali cenné skúsenosti v oblasti recitácie v anglickom jazyku a verím, že v budúcich ročníkoch sa bude táto súťaž konať opäť a budeme mať možnosť zapojiť sa.