Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Deň vody [22.3.2009]

foto
foto
foto
foto


V tento marcový pondelok sme si pripomenuli podľa hesla
svetového dňa vody 2010 – Čistá voda pre zdravý (prosperujúci svet – potrebu šetrenia vodou, a tiež význam „čistej“ vody pre každú živú bytosť (ako to, v spoločenstve – ekosystéme naznačuje aj logo svetového dňa). Preto žiaci okrem teoretického poznatku z vyučovania po celý deň pili iba čistú vodu. Sprievodným podujatím bolo hlbšie spracovanie témy žiakmi 2. ročníka. Žiaci 2. A pripravili na hodine 17. 03. projekt pre žiakov 2. B. 17. 03. na dvoch vyučovacích hodinách, s pomocou najmodernejších didaktických prostriedkov pripravili vyučovaciu hodinu s dataprojektorom na zopakovanie TC voda a informáciu o dni vody 2010. 22. 03. Pozvali žiakov 2. B na pripravenú hodinu a projekt, ktorý zahŕňal darček, a súťaž v rýchlom pití čistej vody.