Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Návšteva cintorína [05.11.2012 - 09.11.2012]

foto
foto
foto
foto


V týždni od 5. do 9. novembra sme spolu so žiakmi našej školy navštívili cintorín v Bytčici. Modlitbou a zapálením sviečky pri hroboch sme sa snažili v deťoch vzbudiť potrebu vyprosovať odpustky pre duše v očistci.
I napriek nie veľmi priaznivému počasiu cintorín navštívili všetky deti od tých najmladších po najstaršie. Priniesli sme tam sviečky a modlitbu a odniesli si dobrý pocit, že sme pomohli dušiam v očistci dostať sa do večnej radosti – do prítomnosti nášho nebeského Otca.