Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Týždeň zdravia v 3. ročníku [07.11.2012 - 14.11.2012]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


     Žiaci tretieho ročníka jeden celý týždeň venovali pozornosť svojmu zdraviu, zdravej výžive, športu a ochrane zdravia. Vzájomne sme sa rozprávali, čítali si články o zdraví, diskutovali sme a pozreli sme si aj rozprávku. Deti si všetko zapisovali do svojho Denníka zdravia, kde každý deň aktualizovali poznámky z toho, čo dnes urobili pre svoje zdravie. Nakoniec sme si denníky vyhodnotili. Každý žiak za týždeň zdravia bol odmenení. Vo štvrtok 15. 11. 2012 sme okrem vyhodnotenia mali aj spoločné posedenie. Robili sme si ovocné a zeleninové misy, ktoré sme spoločne aj zjedli. Naučili sme sa robiť rýchly a zdravý dezert – Banán so šľahačkou a grankom, aby sme mohli doma pomáhať a potešiť našich rodičov. Na hodine výtvarnej výchovy sme si vyrábali vlastné potravinové pyramídy.
V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sme si spoločne zhodnotili zásady zdravého života a venovali sme sa aj etapám života a spôsobu stravovania.
Tešíme sa, že vieme, čo všetko máme robiť pre naše zdravie.