Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Deň matiek a otcov [28.05.2019 - 19..2019]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


22.05.2019 žiaci našej školy vyjadrili vďaku svojim mamám a otcom na slávnosti venovanej Dňu matiek a otcom. Žiaci sa bohatým kultúrnym programom poďakovali svojim rodičom za všetku námahu, úsilie, lásku, pracovitosť, obetavosť a ochranu, ktorú im venujú pri výchove a rozvoji ich talentov. Svoje talenty nám ukázali v tanci, speve, v hre na hudobné nástroje a herectve.

 
Veľká vďaka patrí aj pánom a pani učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičili jednotlivé vystúpenia.