Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 [03.09.2018 - 18..2018]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Nový školský rok 2018/2019 sme začali slávnostnou svätou omšou v kostole Dobrého pastiera. Pani riaditeľka Mgr. A. Badžgoňová a duchovný správca školy Mgr. D. Pecko nás privítali a zároveň povzbudili príjemnými slovami do ďalších dní.

 

Po svätej omši sa triedny učitelia 2. – 9. ročníka stretli so svojimi žiakmi a poskytli im potrebné informácie. Naši prváčikovia sa spolu so svojimi rodičmi presunuli do auly školy kde prebehlo ich zoznamovanie. Noví prváci boli najskôr rozdelení do tried a následne v sprievode svojich nových triednych učiteliek odišli do svojich krásne vyzdobených tried.

 

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Veríme, že boli plné pekných zážitkov. Ste načerpaní novými silami a máte možnosť vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie.

 

Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.


Zaželajme si veľa úspechov, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku.