Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

ENGLISHSTAR [26.06.2018 - 18..2018]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

 
Súťaž prebiehala 17. mája 2018. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 41 žiakov 1. - 8. ročníka. Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli nad 80%  bolo 16 žiakov.
 
Najúspešnejší riešitelia:

  1. ročník

                    Hanka Páleníková – 100%
                    Michal Bálek – 93%

  1. ročník

                    Šimon Mariaš - 93%

  1. ročník

                    Petra Páleníková - 98%

  1. ročník

                    Andrej Abaffy - 94%
                    Žofia Hrkútová - 94%
 
Úspešným žiakom prajeme veľa úspechov a veríme, že ich spoznávanie cudzieho jazyka bude aj naďalej baviť a napĺňať.