Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Školenie Hejného [15.05.2018 - 18..2018]

foto
foto
foto
foto


Dňa 21.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo už druhé školenie Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ. Program bol zostavený tak, aby sme hlbšie prenikli do princípov metódy, cieľov jednotlivých prostredí, ich prepojení a získali sme tak ďalšiu motiváciu a nové podnety pre svoju prácu. Bližšie sme sa zoznámili s prostredím Rodina, jeho možnosťami a úskaliami, a tiež s prierezovou témou Zlomky vo vyučovaní na 1. stupni. V neposlednom rade sme sa venovali diagnostike písomky, ktorej cieľom bolo zistiť, či žiaci zvládajú nejaké prostredie, resp. matematickú oblasť.