Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Tehlička [28.03.2018 - 18..2018]

foto


V dňoch od 14.2.2018 do 28.3.2018 sa naši žiaci zapojili do zbierky, prostredníctvom ktorej pomôžu zlepšiť situáciu detí a mládeže na severe Kene. Šiestaci sa natoľko vžili do situácie afrických detí, že si vytvorili model studne s drevených tehličiek. Touto zbierkou žiaci chcú pomôcť miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.