Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Krížová cesta [26.03.2018 - 18..2018]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Ku pôstnemu obdobiu a k duchovnej príprave na Veľkú noc už od nepamäti patrí aj modlitba krížovej cesty. Pripomenúť si túto udalosť a spoločne rozjímať nad Ježišovým utrpením a jeho cestou od odsúdenia až  po ukrižovanie na Golgote sme mohli v pondelok, 26. 03. 2018. Krížová cesta žiakov a učiteľov druhého stupňa našej základnej školy sa začala o 9.00 pred žilinským lesoparkom Chrasť. Čítanie jednotlivých  zastavení krížovej cesty bolo rozdelené medzi žiakov, rovnako ako aj nesenie kríža. Pod hlavným vedením pána kaplána Michala mala tak každá trieda možnosť pripodobniť sa trpiacemu Kristovi a bližšie si uvedomiť jeho krvavú obetu za nás na kríži. Posledné, 14. zastavenie sa odohralo pred Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie, kde sme sa po kňazskom požehnaní a posilnení vierou vrátili naspäť do školy a pokračovali vo vyučení.

 

Krížová cesta s naším pánom farárom, žiakmi a učiteľmi prvého stupňa sa uskutočnila následne na to, o 10.30 Podobne ako na druhom stupni, tak aj žiaci prvého stupňa čítali zastavenia detskej krížovej cesty, spievali a modlili sa modlitbu sv. ruženca cestou do lesoparku. Vrcholom krížovej cesty boli požehnanie a povzbudivé slová pána farára pred kaplnkou.

 

Slová vďaky si zaslúžia všetci, ktorí sa postarali o dôstojný priebeh tejto modlitby. Rovnako buďme vďační aj za príjemné jarné počasie, ktoré nás sprevádzalo na našej ceste.