Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Výchovný koncert pre 1. stupeň [28.02.2018 - 18..2018]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 28.2.2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili výchovného koncertu. Folklórna skupina Fidlikanti vystúpila v ľudových krojoch a predstavila sa nám  niekoľkými ľudovými pesničkami a hrou na hudobných nástrojoch. Žiaci naživo spoznali  hudobné nástroje ako napríklad basa, husle, píšťala - koncovka, fujara a cimbal. To, že deti rady spievajú a tancujú, dokázali aj tu. Spolu  s členmi súboru si mohli zatancovať klobúkový tanec, zahrať na cimbale, či fujare. O všetky aktivity bol nesmierny záujem.