Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Výhra - Záchrana som ja [01.12.2017 - 17..2017]

foto
Výherná kniha
foto
Ukážka z knihy
foto
Ukážka z knihy
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
2. ročník
foto
2. ročník
foto
2. ročník
foto
2. ročník
foto
2. ročník
foto
2. ročník


Dňa 1.12. 2017 prišli na našu školu záchranári z Bratislavy a Liptovského Mikuláša, aby odovzdali našej škole výhru z celoslovenskej súťaže Záchrana som ja. Do súťaže sa zapojili prváci a štvrtáci našej školy.
 
Víťazná bola trieda 4.A. Na úvod programu si každý žiak z tejto triedy prevzal diplom za najlepšiu publikáciu a odovzdali nám aj automatický externý defibrilátor s diplomom pre školu.
 
Počas celého doobedia prebiehal kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa. Deti si prvú pomoc trénovali na troch stanovištiach. Prvé bolo zamerané na kardiopulmonálnu resuscitáciu. Každý žiak mal pred sebou macka, ktorému poskytoval prvú pomoc podľa slov a príkladu záchranára a podľa defibrilátora, ktorý udával deťom tempo a rytmus. Druhé stanovisko bolo zamerané na prvú pomoc pri dusení. Všetky deti mali možnosť prakticky si vyskúšať čo robiť pri dusení na figuríne.
 
Tretie stanovisko bolo zamerané na prvú pomoc pri autonehode. Žiaci si zahrali v scénke, kde hrali havarijnú situáciu z cesty a naučili sa reagovať pri takejto udalosti. Pri zhrnutí nezabudli dať za ,,auto" výstražný trojuholník a obliecť si reflexnú vestu.   
 
Nakoniec bol ešte spoločný záverečný program pre celý prvý stupeň v telocvični a potom po skupinách prehliadka sanitky. Deti mohli ísť do sanitky a záchranár im vysvetlil           a ukazoval, čo v žiadnej sanitke nemôže chýbať. 
 
Záchranári nezabudli pustiť ani sirénu sanitky a ukázať deťom simulovaný výjazd.
 
Všetci boli nadšení, spokojní a vďační záchranárom za prepracovaný program. 
Poobede bol ešte kurz prvej pomoci pre pedagógov. Všetci úspešne absolvovali aj záverečnú skúšku a určite každý bude vedieť v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc.