Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Spoznávanie žilinských zákutí [22.11.2017 - 17..2017]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


V stredu 22.11.2017 pre žiakov 6. - 9. ročníka bol pripravený zaujímavý program. Žiaci 6. – 7. ročníka si najskôr zahrali rôzne didaktické hry v CVČ Strom. Neskôr sa presunuli do Rosenfeldovho paláca. Okrem histórie bola do výkladu zahrnutá aj architektúra Rosenfeldovho paláca, ktorá je bohatá na rôzne štýly a prvky. V Novej synagóge sme navštívili výstavu „Globálna kontrola a cenzúra“, ktorá skúma nezastaviteľný prienik kontroly a cenzúry do nášho každodenného života. Obsahuje diela umelcov a aktivistov z dvadsiatich krajín. Žiaci 8.- 9. ročníka navyše objavovali tajné zákutia podzemných priestorov, tzv. „katakomb“.