Základná škola

Čo bude?

22.02.2019 - Pilotné testovanie deviatakov

23.02.2019 - Prvá svätá spoveď
Prvá svätá spoveď pre žiakov tretieho ročníka v rámci ich prípravy na prvé sväté prijímanie.

28.02.2019 - Karneval
Dňa 28.2 sa uskutoční karneval masiek celého sveta. Témou sú krajiny, národy, svetadiely Zeme a všetko , čo ich charakterizuje (zvyky, pamätihodnosti, kultúra, jedlo, zvieratá, oblečenie, dopravné prostriedky...)