Základná škola

Čo bude?

09.12.2019 - Vianočné workshopy

10.12.2019 - Pytagoriáda P3 - P5

11.12.2019 - Pytagoriáda P6 - P8

12.12.2019 - Perinbaba - 2.B

13.12.2019 - Riaditeľské voľno
V súlade s §150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 13.12.2019 udeľujeme riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. 

16.12.2019 - Vianočné trhy

16.12.2019 - Koncert skupiny AYA