Základná škola

Čo bude?

01.10.2019 - 31.10.2019 - Záložka spája školy - 1. - 3. ročník

15.10.2019 - 21.10.2019 - Plavecký výcvik - 2. a 3. ročník

22.10.2019 - 28.10.2019 - Plavecký výcvik - 1. a 4. ročník

25.10.2019 - 27.10.2019 - Duchovná obnova - 8.A