Základná škola

Čo bude?

25.12.2017 - Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť, ktorá hovorí o narodení Ježiša, je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Pod vedením Mgr. Hnátovej a Mgr. Gažovej sa žiaci pripravujú na jasličkovú slávnosť. Ich námaha a snaha vyvrcholí počas vianočných sviatkov, keď sa všetci zídeme, aby sme si spoločne pripomenuli narodenie Ježiška v Betleheme. Atmosféru celého predstavenia dotvárala hudba a spev kolied.