Základná škola

Čo bude?

01.10.2017 - 30.10.2017 - Októbrový ruženec
Prichádza mesiac október. Z duchovného hľadiska prichádza mesiac zameraný na modlitbu svätého ruženca, na pozvanie k tejto modlitbe, na jej zaktívnenie. Mohli by sme povedať, že je to mesiac, kedy sa do centra dostáva táto úžasná modlitba.
Ak rozjímame nad tajomstvami svätého ruženca, prežívame život Ježiša spolu s Ním a uvedomujeme si, čo všetko pre nás urobil. 

26.10.2017 - Exkurzia Energoland
Žiaci 8. a 9. ročníka sa vydajú na dobrodružnú cestu - odyseu energie. Zistia, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Navštívia 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytnú všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

27.10.2017 - Spoznávame fyziku
Žiaci 6. ročníka sa vyberú  do Centra popularizácie fyziky v Martine na exkurziu, a tak spoznajú experimentálnu stránku fyzikálneho poznania.

27.10.2017 - Exkurzia - HELIPORT
Exkurzia na heliport ku záchranárskym vrtuľníkom ako odmena pre snaživých žiakov.