Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
TAKTIK
01.10.2014 - 01.06.2015
Tento školský rok sa 19 žiakov našej školy zapojilo do matematického seminára TAKTIK. Zapojili sme sa tak medzi 308 škôl v SR a ČR. ...
Odkaz Karolíny Brüstleovej – literárna súťaž
01.10.2014 - 15.04.2015
Odkaz Karolíny Brüstleovej – literárna súťaž V školskom roku 2014/2015 sa konal 6. ročník literárnej súťaže Odkaz Karolíny Br...
Čas s mojimi starými rodičmi
01.10.2014 - 31.10.2014
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Na druhom stupni si ho žiaci pripomenuli aktivitou „Čas s mojimi starými rodičmi“. Na začiatku m...
Exurzia v múzeu židovskej kultúry
30.09.2014
V utorok 30. septembra 2014 sme so žiakmi navštívili bývalú židovskú synagógu na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Dozvedeli sme sa rôzne zaují...
MAKSÍK
24.09.2014 - 01.06.2015
Tento školský rok sa19 žiakov prvého stupňa zapojilo do matematickej súťaže MAKSÍK.  Doma riešili v piatich kolách netradičné z...
MAKS
24.09.2014 - 01.06.2015
Tento školský rok sa 12 žiakov druhého stupňa zapojilo do matematickej súťaže MAKS. V piatich kolách riešili doma zaujímavé a z...
Svetový deň mlieka na školách
24.09.2014 - 24.09.2014
Svetový deň mlieka na školách Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2...
Expedícia Budatín
23.09.2014
V utorok 23.09. sa žiaci V.B zúčastnili na pútavej expedícii na zámku Budatín v Žiline. Navštívili sme expozície budatínskeho z...
Škola v prírode 3. ročník
22.09.2014 - 26.09.2014
Od 22. - 26. septembra 2014 sme sa spoločne s našimi tretiakmi vydali do školy v prírode do Kuneradu na chatu Gumár. Našim heslom bolo Chceme Ti dať viac... Pane. ...
Literárna exkurzia
18.09.2014
Dňa 18. septembra 2014 žiaci 5. ročníka navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Cieľom literárnej exkurzie bolo poznať knižničný a knižnično-informa...