Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávime hody
08.12.2014
Každý oslavuje, hoduje iným spôsobom. My sme sa rozhodli, že hody pri príležitosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasväten...
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
08.12.2014 - 09.12.2014
Dňa 8.12.2014 prebehla písomná časť školského kola olympiády v anglickom jazyku, dňa 9.12.2014 ústna časť pre úspešných rie...
Duchovná obnova pre 7. a 8. ročník
04.12.2014
„Milujte svätú omšu“ 4. 12. 2014 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili duchovnej obnovy. Program sme začali rorátnou sv...
Všetkovedko
02.12.2014
02.12.2014 sa 24 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Žiaci riešili úlohy z matematiky, slovenského j...
Vianočná pošta - IV.A a IV.B
01.12.2014 - 19.12.2014
Adventné obdobie prináša tiché očakávanie príchodu malého Ježiška, veľkeho Spasiteľa. V triedach IV.A a IV.B sme sa rozhodli spríjemn...
Urobím ti radosť
01.12.2014 - 05.12.2014
Aj obyčajný úsmev dokáže urobiť človeku radosť. Preto sme sa aj my, druháci, rozhodli, že urobíme radosť. Nielen úsmevom, milým slovom ale aj da...
Výchovný koncert
27.11.2014
Vo štvrtok  27.11.2014 nás opäť navštívili M. Pažická a M. Glonek s interaktívnym hudobno-dramatickým predstavením. Zatancovali a za...
Ako naši žiaci chodili na DOD
19.11.2014 - 28.11.2014
Ako naši žiaci chodili na dni otvorených dverí Dňa 19. 11. 2014 sa žiaci ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili akcie Deň otvorených ...
Didaktické hry a účelové cvičenia
13.11.2014 - 14.11.2014
V dňoch 13. a 14. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnili Didaktické hry v prírode (I. stupeň) a Účelové cvičenia (II. stupeň). ...
Pamiatky po mojich predkoch
04.11.2014 - 04.11.2014
V jeden jesenný deň sa 2. B trieda zmenila na triedu plnú histórie. Žiaci si priniesli na hodinu Vlastivedy historické predmety, ktoré sú spojené s ...