Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
Olympiáda v anglickom jazyku - 2.stupeň
19.11.2012
Dňa 19.11.2012 sa konalo počas piatej a šiestej vyučovacej hodiny školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A, do ktorej patria žiaci piateho, ...
Ako vieme osloviť Pána Boha
16.11.2012
Na hodine Katolíckeho náboženstva (KNB) sme spolu hľadali, ako kto oslovuje Pána Boha. To ako ho oslovujeme, hovorí o našom vzťahu k nemu. Oslovenia, ktoré...
Dubáčik a Muchotrávka - výchovný koncert
15.11.2012
V polovici novembra si hudobníci Martin Glonek a Marta Pažícka pre žiakov 1. a 2. ročníkov pripravili interaktívne hudobno-dramatické predstavenie s názvom...
Moji predkovia - Vlastiveda 2. B
14.11.2012
Chceme sa s Vami podeliť o niekoľko príhod, ktoré sme si o našich predkoch - starkých, prastarkých - zapísali ako domácu úlohu z vlastivedy. ...
Svetový deň behu
08.11.2012
Dňa 5.11.2012 bol Svetový deň behu. Aj naša škola si pripomenula dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. V rámci brann...
Didaktické hry a účelové cvičenia
08.11.2012
V dňoch 7. a 8. novembra 2012 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili didaktických hier a žiaci druhého stupňa účelových cvičení. Ich ...
Týždeň zdravia v 3. ročníku
07.11.2012 - 14.11.2012
     Žiaci tretieho ročníka jeden celý týždeň venovali pozornosť svojmu zdraviu, zdravej výžive, športu a ochrane zdravia. Vzáj...
Školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...
07.11.2012
Dňa 7. 11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha.           ...
Návšteva cintorína
05.11.2012 - 09.11.2012
V týždni od 5. do 9. novembra sme spolu so žiakmi našej školy navštívili cintorín v Bytčici. Modlitbou a zapálením sviečky pr...
Z rozprávky do rozprávky
05.11.2012 - 09.11.2012
Počas dní od 5. 11. do 9. 11. 2012 sme v triedach 2.A a 2.B prechádzali z rozprávky do rozprávky. Každý deň nás sprevádzala in...