Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
Vyhodnotenie školského kola Biblickej olympiády
06.02.2013
6. 2. sa víťazi triednych kôl Biblickej olympiády z 5. A a 6. A zúčastnili školského kola Biblickej olympiády. To ako to dopadlo môžete vidieť...
Medzinárodný týždeň priateľstva
04.02.2013 - 08.02.2013
Žiaci tretieho ročníka sa v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva zamerali na hodnoty, ktoré priateľstvo prináša v každodennom živote....
Karneval 2013
30.01.2013
Dňa 30.januára 2013 sa na našej škole uskutočnil karneval. Všetko sa to začalo už skôr, lebo tento rok sa žiaci mohli svojimi výtvarnými prá...
Šťastný je ten, kto má rodinu
29.01.2013
Dňa 29. 01. 2013 sa na našej škole konal výchovný program vrámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Boli sme rozdelení na dve skupiny, v prvej skup...
Divadelné predstavenie „O pyšnej princeznej"
28.01.2013
Koncom januára navštívili našu školu herci z Prešovského divadla, aby zahrali deťom krásne divadelné predstavenie. Rozprávka o py...
Matematická olympiáda
23.01.2013
Žiaci druhého stupňa sa v tomto školskom roku zapojili do domáceho kola matematickej olympiády. Úspešní riešitelia v kategórií Z...
Návšteva predškolákov u prvákov
11.01.2013
V piatok 11.1.2013 navštívili našich prváčikov kamaráti predškoláci. Prišli sa pozrieť, ako sa už onedlho budú oni v škole uči...
Moje predsavzatia
08.01.2013
Náš prvý deň v novom roku začal spoločnou modlitbou spojenou s prosbami. Potom sme si otvorili naše zapečatené obálky, do ktorých sme si ešt...
Stretnutie so svätým Mikulášom
06.12.2012
Dňa 6. decembra 2012 navštívil našu školu svätý Mikuláš s anjelmi a pomocníkmi. Prišiel do jednotlivých tried, priblí...
cirkevný - liturgický rok
03.12.2012
Na hodine Katolíckeho náboženstva (KNB) sme si so žiakmi 2. ročníka upevňovali a hodnotili svoje vedomosti o cirkevnom - liturgickom roku. Druhákom sa takýto tes...