Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010
„Dievčenská pyžamová party“ – tretiačky
V piatok 6. novembra 2009, sme sa všetky dievčatá z 3.A triedy – spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou stretli na detskej sv.omši ...
Svetový deň vody
V tento marcový pondelok sme si pripomenuli podľa hesla svetového dňa vody 2010 – Čistá voda pre zdravý (prosperujúci svet – potrebu šetre...
DEŇ MATIEK
V nedeľu 09. 05. 2010 naše mamičky oslavovali svoj sviatok. Keďže každý tu svoju mamičku má veľmi rád, pripravili sme pre ne malé vystúpenie. ...
CéVécéČka pre deti
V stredu – 9.júna 2010 sa naši všetci tretiaci a 6 prvákov spolu s pani učiteľkou Mgr. Danielou Ďurkovskou a pani vychovávateľkou Mgr. ...
CESTA MLIEKA – praktické úlohy na PC - 1.A
Dňa 24. 6. sa naša trieda vybrala do počítačovej učebne obohatiť svoje vedomosti o veľmi zdravom produkte – mlieku. Každý dostal CD, ktoré  si spusti...
Bezpečnosť na cestách 2.A.
V každom ročníku sa v jednotlivých predmetoch stretávame s dopravnou výchovou. V prvom a druhom ročníku majú žiaci knihu „D...
Bezpečnosť na cestách - Záverečný test 1.A.
Dňa 18. 6. 2010 si naša trieda 1.A preverila svoje vedomosti z dopravnej výchovy, ktoré sme nadobudli počas školského roka 2009/2010. Teraz sme sa však...
Beseda o prírode
Apríl je známy tým, že sa označuje za mesiac lesov. Beseda o prírode v tomto mesiaci bola veľmi poučná a pútavá pre každého....