Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Školský výlet šiestakov a siedmakov
24.06.2014
V utorok 24. júna 2014 sa žiaci VI.A a VII.A spolu so svojimi učiteľmi vybrali  do Banskej Štiavnice, kde navštívili Banské múzeum v pr...
Návšteva Záchrannej stanice pre zvieratá v Zázrivej
23.06.2014
V pondelok 23.06. sa žiaci triedy 6.A spolu so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. Jankou Mrázovou a vyučujúcim Dr. Stanislavom Uhrinom, vybrali na exkurziu do Záchrannej stan...
Výchovný koncert 1. stupeň
19.06.2014
19. jún bol aj pre žiakov 1. stupňa sviatočný. V aule školy sa uskutočnil výchovný koncert. Mgr. M. Pažická voviedla deti do tajomného sveta hudob...
Duchovná obnova v lesoparku
19.06.2014
Vo štvrtok 19.06. na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bola pre žiakov II.stupňa pripravená duchovná obnova. Všetci spoločne sme sa vybrali do les...
Školský výlet tretiakov a štvrtákov
11.06.2014
11. júna 2014 boli žiaci 3. a 4. ročníkov na výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili  Kaštieľ Svätý Antol, ktorý o...
Účelové cvičenia
02.06.2014
V pondelok 2. júna boli pre žiakov II. stupňa pripravené zaujímavé účelové cvičenia. Žiaci sa rozdelili do 3 skupín podľa tried (5.A, 6.A, 7.A) a...
Škola v prírode 4. ročník
29.05.2014 - 31.05.2014
29. - 31. 5. strávili naši štvrtáci v Škole v prírode v Kunerade. Napriek nepriaznivému počasiu zažili veľa zábavy a dobrodružstiev. V...
Nanebovstúpenie Pána
29.05.2014
Vo štvrtok 29. mája sme spoločne oslávili sviatok Nanebovstúpenia Pána. Všetci žiaci, škôlkári, pedagógovia i vychovávate...
Deň matiek a otcov
28.05.2014
Podvečer v stredu 28.05. sa v telocvični našej školy uskutočnil pútavý umelecký program, ktorý si pripravili žiaci pri príležitosti Dňa Matiek a ...
Dilong Star- celoslovenské kolo
23.05.2014
 23.05.2014 sa v Trstenej uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže spevu moderných piesní Dilong Star, ktoré usporiadala ZŠ Rudolfa Dilonga. Vystú...