Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Naši žiaci
25.6.2012
Fotky našich žiakov v školskom roku 2011/2012....
Mestské misie na našej škole
V stredu 12. októbra 2011, cez piatu vyučovaciu hodinu, nás navštívili mladí z mestského misijného tímu. Prišli nám por...
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
V októbri, pri príležitosti dňa školských knižníc sme sa zapojili do 3. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje ...
Z rozprávky do rozprávky
Touto akciou sme si so žiakmi 2. ročníka pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý pripadol na 2. apríla. Počas celého týždňa sme pracova...
Vianočný výchovný koncert
Dňa 20. 12. 2011 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili na vianočnom výchovnom koncerte. Žiaci mali možnosť vypočuť si vianočné koledy a...
Vianočné trhy
Dňa 14.12.2011 sa na našej škole uskutočnili vianočné trhy, ktoré prebiehali od 14.30 do 16.30 v školskej jedálni. Zodpovedné za túto bo...
Veľký perníkový deň
Dňa 9. 12. 2011 sme spolu so žiakmi 1. A a 1. B triedy, počas 3. – 5. vyučovacej hodiny prežili krásny sladký perníkový deň. Úlohou detí...
Veľká Noc v anglicky hovoriacich krajinách
Dňa 13. 4. 2012 sa triedy 3. A a 3. B stretli v malej telocvični, aby spoločne prežili Veľkú Noc tak ako ju prežívajú deti v anglicky hovoriacich krajin...
Účelové cvičenia – 5. Ročník
Dňa 13.10. a 14.10. sa v škole konali účelové cvičenia pre 5. Ročník.      V prvý deň mali žiaci teoretickú pr...
TÝŽDEŇ ZDRAVIA
Od 14. 11. do 18. 11. v triedach 3.A a 3.B prebiehal TÝŽDEŇ ZDRAVIA. Žiaci pokračovali aj cez víkend. Najskôr sme sa rozprávali, aké je zdravie pre n...