Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Zeleninový týždeň v 1.A
Aktivita sa uskutočnila od 15.5. do 20.5. 2011 v našej triede.   Napriek tomu, že máme rozbehnuté aj iné činnosti (plavecký výcvik), v piatok n...
Výchovný koncert „Zázračný snehuliak“
Cieľom výchovného koncertu bolo rozvíjať u žiakov pozitívne vnímanie klasickej hudby a zároveň formovať ich postoje. Dňa 21. 12. 2010 počas tretej...
Veľký perníkový deň
Dňa 6. 12. 2010 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili Veľkého perníkového dňa. Každý si doniesol neozdobené perníky a spoločne sme si ich zdob...
TÝŽDEŇ S MOJOU OBĽÚBENOU KNIHOU
V marci, v mesiaci kníh, sme si 2.A + 2.B urobili týždeň s mojou obľúbenou knihou. Každý si doniesol  svoju obľúbenú  knihu, kto...
Škola v prírode 3.-4. roč.
V školskom roku 2010/2011 v termíne od 6. do 9. apríla 2011 (streda – sobota) boli žiaci 3. A, 3. B a 4. A v Škole v prírode v...
Škola v prírode v Kunerade 1.roč.
Konečne nastal vytúžený deň D, keď sme sa takmer všetci prváci, učiteľky, vychovávateľky a animátori z CVČ Strom, vybrali do školy v...
Svetový deň vody
Na svetový deň vody si 3.A pripravila prednášku a informačný stánok. Každý mal nejakú úlohu. Tí, čo boli vybraní na predn...
Ružencová pobožnosť
Dňa 12. 10. 2010 sa celá naša škola po veľkej prestávke stretla v kaplnke na spoločnej modlitbe svätého ruženca.  Bol to krásny pocit,...
Rozprávkové dobrodružstvo (noc v škole 2.roč.)
Dňa 30. 9. 2010 sme sa o 18.00 stretli v kostole Dobrého Pastiera a po omši sme sa spoločne nabalení  ´´spacákmi´´  a...
Prednáška hvezdáreň
3. 6. 2011 prišli na našu školu pracovníci Kysuckej hvezdárne. Od rána všetci žiaci pozorovali ďalekohľadom objekty na plagátoch. Po predn...