Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Výchovný koncert
V utorok, 25. mája 2010, k nám do školy znovu zavítali dvaja milí hudobníci, ktorí si pre nás tento krát pripravili vých...
Vesmír očami detí
Cieľom dopoludnia bolo motivovať žiakov k zapojeniu sa do rôznych súťaží zhliadnutím ocenenej práce svojich spolužiakov. Informovať žiakov o b...
Škola v prírode– KUNERAD (tretiaci)
V pondelok 3.mája 2010 tretiaci, p. učiteľka Mgr .Daniela Ďurkovská, p. vychovávateľka Mgr. Lujza Švecová a animátori z CVČ Strom Michal P...
Škola v prírode Kunerad
09. 06. 2010 – deň prvý O 7.30 sa naše podujatie začalo svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Ján Hudec. V kázni nám pripomenul, ...
sv. Alžbeta Durínska
Sv. Alžbeta Durínska nás svojím spôsobom života inšpirovala k tomu, aby sme sa aj my pokúsili niečoho sa zrieknuť. Tak sme počas dvoch týždň...
Program pre dôchodcov
V piatok 25.júna 2010, sme sa o 9.00 hod. odobrali do Domova sociálnych služieb na Solinkách, aby sme mohli potešiť našich dôchodcov. Prišli...
Plavecký výcvik
V dňoch 10. 05. – 31. 05. 2010 sme sa zúčastnili na plaveckom výcviku na mestskej krytej plavárni v Žiline. Výcvik nám zabezpečila plaveck...
Ovocný týždeň
V týždni 22. – 28. októbra 2009 sme mali v škole ovocný týždeň. Triedni učitelia sa rozprávali so žiakmi o tom, aké je ovocie...
Karneval
Deviateho februára sa pravdepodobne deti tešili do školy oveľa viac ako inokedy. Bol to deň, keď na nich čakal školský karneval, a keby len karneval...! V...
„Chlapčenská pyžamová party“ – tretiaci
Vo štvrtok - na sv. Jána, sme sa skoro všetci chlapci (okrem Miška Valáška – bol chorý) stretli na sv.omši v kostole Dobrého p...