Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Výlet triedy VIII.A do Brodna

V piatok 26. júna sa trieda VIII.A spolu so svojou pani triednou učiteľkou Silviou Jakubovou vybrala na prírodovednú a rekreačnú prechádzku do Brodna. Žiaci cestou navštívili blízky lom, v ktorom si mohli prezrieť vrásy vzniknuté pri horotvornej činnosti v bradlovom pásme slovenských Západných Karpát. Následne boli informovaní o vzniku daného javu a geologickum veku druhohorných súvrství v okolí Brodna. Vychádzka ďalej pokračovala lesom ku kaplnke na hranici Brodnianskeho chotára, kde sa zakončila príjemnou opekačkou a spoločnými hrami v prírode. Pri kaplnke sme modlitbou vyjadrili vďačnosť Pánu Bohu za uplynulý školský rok a poprosili o Jeho ochranu počas prázdnin.
foto
foto
foto
foto
foto
pri spolocnej opekacke
foto
foto