Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010

Duchovná obnova pre 7. a 8. ročník

„Milujte svätú omšu“
4. 12. 2014 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili duchovnej obnovy.
Program sme začali rorátnou svätou omšou o šiestej hodine ráno. Pokračovali sme raňajkami v CVČ Strom. O ôsmej hodine sme začali hlavný program duchovnej obnovy, ktorú viedol kaplán Ľudovít Gábriš. Krátkou modlitbou otvoril program duchovnej obnovy, ktorej hlavnou témou bola svätá omša. Pán kaplán rozprával veľmi pútavo. Spolu s animátormi pripravili zaujímavý program, do ktorého sa hraním scénok zapojili aj žiaci. Tieto aktivity mali povzbudiť žiakov k hlbšiemu prežívaniu svätej omše. Po druhej prednáške nasledovala krátka príprava na svätú spoveď a potom sme sa presunuli do kostola Dobrého Pastiera, kde sme mali adoráciu pri vyloženej Sviatosti. Niektorí žiaci využili možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Na koniec sme sa dobre zabavili pri spoločných hrách a aktivitách.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do organizácie tohto krásneho dňa, kedy sme sa naučili niečo nové, lepšie sme sa spoznali a dobre sa zabavili.
Triedne učiteľky