Základná škola

Čo bolo?

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010

Didaktické hry a účelové cvičenia

V dňoch 13. a 14. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnili Didaktické hry v prírode (I. stupeň) a Účelové cvičenia (II. stupeň).
 13.11. – štvrtok prebehla teoretická príprava, kde sme si zo žiakmi prešli základy podania prvej pomoci. Zamerali sme sa na resuscitáciu, dusenie a zlomeniny.
14. 11.  – piatok prebehla praktická časť. Žiaci prvého stupňa pracovali na 4 stanoviskách. Dve z nich boli zamerané na praktické ukážky podania prvej pomoci, ktoré si pre nás pripravili pracovníci Červeného kríža. Ďalšie dve boli zamerané na športové aktivity a hry v prírode.
Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili lanového parku Preles v Lesoparku. Na nižšom lanovom okruhu, ktorý je vo výške 4 – 6 metrov a zahŕňa 12 prekážok, si zmerali svoje sily s lanovými nástrahami, strachom z výšky a svojou rovnováhou.
Boli to dni veľmi obohacujúce a plné zážitkov...
 
 
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto