Základná škola

Čo bolo?

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Vesmír očami detí

Cieľom dopoludnia bolo motivovať žiakov k zapojeniu sa do rôznych súťaží zhliadnutím ocenenej práce svojich spolužiakov. Informovať žiakov o bájke ako literárnom žánri.

Dňa 08. 03. 2010 sme sa zúčastnili na výstave prác detí zo súťaže ŽSK Vesmír očami detí, výstave žiackych prác zo súťaže ekologickou tématikou o doprave Cestujeme tolerantne a na prednáške v Žilinskej krajskej knižnici na tému bájka. Výstava Vesmír očami detí sa konala v Makovického dome, Medzi vystavenými prácami bola aj práca žiačky našej školy Alžbety Piovarčiovej. Množstvo obrazov detských autorov rozvíjalo na fantázijnej báze pohľady na kozmický priestor okolo nás. Výstava Cestujeme tolerantne sa konala v priestoroch Mestského úradu. Žiakov poučila o riešení ekologického spôsobu dopravy do školy, cez estetické vnemy žiaci boli pozitívne motivovaný prekonávať svoju lenivosť. Prednáška o bájkach bola spracovaná žiakom prístupným spôsobom. Informačne nabitá a dynamicky popretkávaná aktivizujúcimi dynamikami. Žiaci sa oboznámili s autormi bájok, mnohými bájkami a vyskúšali si ako excerpovať z textu bájky ponaučenie a ako ho aplikovať  inovovane na kontexty v praxi. 
foto
foto